Zápis ze skype schůze předsednictva ze dne 22. 1. 2013

Linda Mišková - Pondělí, 28. leden 2013 08:21 Zápisy předsednictva

Přítomni: Aleš Trtil, Míra Oros, Jakub Havel, Robert Kulhánek, Petr Chromec, Vítek Fedra, Linda Mišková

Hosté: Kamil Konečný, Radek Šimoník

Omluven: David Bzirský

 

Hlavním bodem schůze byla formulace stanoviska svazu pro jednání CIVL, na kterém nás bude zastupovat Kamil Konečný. S Kamilem budeme ve spojení také během zasedání a budeme informovat o porbíhajícím jednání.

 

Body na CIVL Švýcarsko 2013
 

 1. V každém případě podpořit snahu o zavedení soutěžní třídy (minimálně paralelní k EN-D), s jednoduchými omezeními (např. dle návrhu PMA), tak aby:
  • se dalo předpokládat, že padáky budou v rukou závodníků bezpečné
  • “otestovat” padák bylo levné a rychlé, aby se zjednodušil vývoj nových křídel a zkoušení nových technologií
  • Změny pravidel by měly motivovat výrobce vrátit padáky EN-D do rukou “běžných” sportovních pilotů
  • prosazujeme takovou definici omezení, aby piloti byli co nejméně motivováni provádět vlastní úpravy křídel (aktuální slabina závodění na EN-D)
  • pokud budou přijata konstrukční omezení CC padáků, musí být na soutěžích FAI 1 prováděny testy shody používaných padáků s registrovaným typem.
 2. prosazujeme kontinuitu našich názorů z roku 2012 - věnovat se mimo omezení padákových kluzáků také úpravě systému závodění (kónický cylindr, častější používání ELAPSED TIME, případně jiné druhy tasku - Cats Craddle, AAT apod.)

 

Zapsala Linda Mišková

Příští schůze 29. 1. 2013 od 20:30- podpora startovišť pro členy svazu