Zápis ze schůze svazu PG ze dne 18. 10. 2016

Linda Mišková - Pondělí, 31. říjen 2016 19:19 Zápisy předsednictva

Přítomni: Aleš Trtil, David Bzirský, Jakub Havel, Michal Šneiberg, Linda Mišková, Jiří Bečvář, Mikuláš Krutský

 

- přehled projektů a odsouhlasené částky v rámci progamu 5 pro rok 2016

- závody Ligy PG - price money - výsledky a diplomy zajistí J. Bečvář, předávat se bude v Třešti

- vyjádření k informacím z EHPU od M. Fejta - způsob financování skupin WG6 a skupiny pro aktualizaci norem (M. Šneiberg    

   zjistí aktuální stuaci a přípraví podklady)

- A. Trtil informoval o jednání Rady LAA ČR z 17. 10.

- předsednictvo obdrželo žádost o dotaci z fondu propagace na dokument Hedvábnou stezkou (odvysíláno ČT) - projekt bude podpořen částkou 10.000 Kč

- J. Havel informoval o přípravě programu na podporu meteosond - bude předneseno VH

- organizační zajištění VH