Zápis schůze Předsednictva 23.1.2018

Hanka Dlasková - Středa, 24. leden 2018 10:59 Zápisy předsednictva

Přítomni všichni

1. minuta ticha za Tomáše Lednika, který se odebral do leteckého nebe dne 23.1.2018

 

2. Seznámení se situací s dotacemi pro rok 2018 - Aleš Trtil - Podklady pro dotacní program podpory talentované mládeže a reprezentace podán na konci roku 2017
3. Informace o přípravě MČR a Ligových závodů - Hana Dlasková - termíny viz. kalendář
4. FAI licence s podporou svazu PG budou tradičně pro 10 XC a 10 ACC prvních reprezentantů dle rankingu k 31.12.2017
4. Vypsání výběrové řízení na hlavního trenéra talentované mládeže.
5. zamyšlení nad Facebookovými stránkami svazu PG
Příští schůze : 7.2.2018