Zápis ze Skype schůze Předsednictva 26. 2. 2021

Linda Mišková - Sobota, 27. únor 2021 12:37 Zápisy předsednictva

Přítomni: Jiří Bečvář, David Bzirský, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, Michal Šneiberg

Omluven: Jakub Havel, 

schůzi zahájil předseda ve 20:30

 

  • Předsednictvo se zabývalo úpravou dotačních položek na základě návrhu akceptace dotace od NSA a předpokládaného přerozdělení podle klíče LAA (podpora sportu, programu talentované mládeže a reprezentace) 
  • Předsednictvo přijalo žádost o podporu pro seminář Safety Parasem pořádaný 20. - 21. 2  2021 částkou 5000 Kč z dotace 
  • Předsednictvo se zabývalo přerušením, pozastavením soutěže Českého poháru paraglidingu. Členové předsednictva se operativně rozhodnou na základě rozhodnutí vlády.  
  • Hanka seznámila členy předsednictva s dokumentem sportovní komise o metodice rozdělování peněz sportovní reprezentaci, dokument bude po schválení zveřejněn na stránkách svazu. 


 

  • Jirka Bečvář seznámil předsednictvo z jednáním z Rady LAA ČR (23. 2.)
  1. členové Rady byly provedeni novými prostory LAA 
  2. host z NSA - představení LAA,  zodpovězené dotazy ohledně podpory a financování sportu (trenéři, kluby….)
  3. elektronická verze časopisu Pilot - Aleš Trtil představil analýzu projektu, která byla zpracovaná pracovní skupinou - členové Rady na svém jednání neodsouhlasili finanční podporu na záhájení a rozjezd projektu, zástupci svazu PG by chtěli otevřít další jednání na příštím jednání Rady, kde by jako host byl přítomný vedoucí projektu David Bzirský 
  4. digitalizace LAA - jako pilotní projekt bude prodloužení pilotního průkazu přes webové rozhraní správy LAA a potom se bude pokračovat v dalších úkonech


schůze skončila ve 22:25