Zápis ze Skype schůze Předsednictva 24. 1. 2023

Linda Mišková - Středa, 25. leden 2023 19:11 Zápisy předsednictva

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jakub Havel, Jaromír Mašek, David Bzirský, Kamil Konečný

předseda Jiří Bečvář zahájil schůzi ve 20:35


  1. Předsednictvo projednalo žádost Kláry Hadašové o příspěvek Spolku svobodných paraglidistů ve výši 5000 Kč na seminář kurzu první pomoci pro paraglidisty. Předsednictvo žádost odsouhlasilo. 
  2. Předsednictvo projednalo žádost Pavla Janečka o finanční podporu výstavy „Krásy a příběhy paraglidingu“, která v současné době probíhá v plzeňské Art Visio Galery. Od Pavla Janečka přišel rozpočet akce. Výstava je prodejní. O výši příspěvku rozhodne předsednictvo po skončení výstavy a možnosti vzhledem k výši dotace.
  3. Předsednictvo projednalo žádost Standy Mayera o podporu účasti týmu (Tomáš Matera a Stanislav Mayer) na zimní Eiger Tour - předsednictvo žádosti vyhoví po obdržení dotace.
  4. Předsednictvo schválilo Petru Slívovou jako nelétajícího teamleadra a supporta na MS v XC ve Francii - Petře budou proplaceny diety a odměna TL
  5. Předsednictvo obdrželo žádost od teamleadra ACC Vlastimila Kricnara na finanční podporu pro účast na světovém poháru v Thajsku - předsednictvo schválilo podporu ve výši 15.000 Kč pro Vlastimila Kricnara a Markétu Tomáškovou, příspěvek bude případně navýšen podle obdržené dotace. 

 

schůze skončila v 22:15