Zápis z WhatsApp jednání 26. 1. předsednictva

Linda Mišková - Čtvrtek, 26. leden 2023 15:13 Zápisy předsednictva

Předsednictvo obdrželo emailem žádost od Petra Kostrhuna a TL XC o podporu na závod PWC v Brazílii. Vzhledem k tomu, že se tento závod koná před obdržením dotace pro reprezentaci, rozhodlo předsednictvo podpořit reprezentanty částkou 18.000Kč/pilota reprezentace. Příspěvek bude případně navýšen podle obdržené dotace.