Česká reprezentace paraglidingu v přesnosti přistání

Pravidla nominace platná od 3.2.2009:

Reprezentace v přesnosti přistání se sestavuje na základě pořadí českých pilotů ve FAI rankingu v období 6 měsíců před začátkem závodu(první den 6tého měsíce před závodem).

Piloti budou vybráni v následujicim pořadí:

• 1. pilot z rankingu

• 2. pilot z rankingu

• 1. žena z rankingu

• Divoká karta

• 3. pilot z rankingu

• zbytek do požadovaného počtu pilotů bude doplněn divokými kartami dle následujících kritérií:

1. Výsledky na MČR

2. Výsledky na předchozích PGA soutěžích

3. Doporučení trenéra TM (u talentovaných mládežníků)

 

U reprezentantů nominovaných na divokou kartu bude nominace doplněna zdůvodněním.

Reprezentanti mají nárok na vypůjčení majetku svazu pořízeného z dotace na reprezentaci (svazové auto, padáky a sedačky z investičních dotací). Reprezentanti, kteří se umístili na MS/ME navíc dostávají prostředky na přípravu z dotace MŠMT.

Temleader

Vlastimil Kricnar, vlastimil.kricnar[@]gmail.com, +420 725 947 729

Reprezentace přesnost přistání 2021:

1. Vlastimil Vachtl

2. Vlastimil Kricnar

3. Radek Václavik

4. Makréta Tomášková

5. Kamil Konečný

6. Jan Širl

7. Ivana Baláková

Rozšířená reprezentace přesnost přistání 2021:

1. Vladimír Sova

2. Anna Křištofová

3. David Liška