SK vypisuje výběrové řizení na soutěže pod záštitou svazu PG pro rok 2006

Jiří Leták - Neděle, 11. prosinec 2005 10:29 Usnesení SK

Česká liga paraglidingu:
Ligové závody budou v termínu sobota-následující neděle (tj. max 9 dní), s tím že začátek závodu může být organizátorem posunut o maximálně 5 dní. Organizátor oznamuje začátek závodu minimálně 36 hodin předem prostřednictvím internetových stránek LAA .

Organizátor ligového závodu musí rezervovat minimálně 50 míst pro členy svazu PG, pokud zaplatí startovné nebo zálohu (dle propozic organizátora) nejpozději 30 dní před zahájením závodu.

MČR:
MČR je v termínu sobota-následující neděle.
Organizátor MČR musí rezervovat minimálně 80 míst pro členy svazu PG, pokud zaplatí startovné nebo zálohu (dle propozic organizátora) nejpozději 30 dní před zahájením závodu.

MČR přesnost přistání:
MČR v přesnosti přistání minimálně pětidenní.
Organizátor MČR musí rezervovat minimálně 50 míst pro členy svazu PG, pokud zaplatí startovné nebo zálohu (dle propozic organizátora) nejpozději 30 dní před zahájením závodu.

Členové svazu PG musí mít slevu min. 20% z ceny startovného. Organizátor se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG.

Přihlášky na organizování závodů musí být podány sportovní komisi svazu PG emailem na adresu sportovnikomi­sesvazupg (at) svaz­pg.cz nejpozději do 31.1.2006.

ČPP:
Sportovní komise obdržela žádost o pořádání ČPP 2006 včetně koncepce projektu, která je k nahlédnutí zde a předběžně s návrhem souhlasí. V případě dalších zájemců o pořadatelství ČPP žádá SK o předložení koncepce emailem na adresu sportovnikomi­sesvazupg (at) svaz­pg.cz nejpozději do 31.12.2005.
Jako další dorazila Žádost o přidělení pořadatelství soutěže ČPP 2006

Akro:
V případě zájemců o organizaci akro soutěží, prosíme o zaslání konceptu a představy o soutěži.

V rámci zajištění cen upozorňujeme organizátory, že je možné název soutěže spojit odpovídajícím způsobem se jménem sponzora či sponzorů, např. „Firma česká liga paraglidingu Beskydy“.