Zápis ze Skype schůze SK 15.11.2022

Hanka Dlasková - Čtvrtek, 17. listopad 2022 09:40 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Polách, Jareš


1.Hanka seznámila SK s průběhem čerpání Repre

2.SK projednávala návrh J. Maška na rozdělování peněz na přípravu pro XC-problematika je obsáhlejší, znovu se SK k tomuto tématu vrátí na Skype schůzi 24.11.

 

3.SK se zabývala přípravou výběrových řízení pro soutěže pořádané Svazem PG pro r.2023. Jsou navrženy nové úpravy pro selekci pilotů, Hanka bude před zveřejněním informovat Předsednictvo.

Projednávali jsme možnosti pořádání MČR v XC. Dlouhodobě je problematické hledání organizátora, kontaktujeme možné zájemce a spřátelené země. 

4.SK se zabývala konkrétními body vypsané dotace pro podporu Svazů(vymezení pojmů). Dále bude Hanka řešit s Předsednictvem.

 

Schůze ukončena 23:30