Zápis SK 16.11.2023

Vlastimil Kricnar - Pátek, 17. listopad 2023 10:24 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Kricnar, Jareš, Hanč, Polách
začátek ve 20:30 na skype
konec ve 0:20

Záležitosti SK

Předseda SK

 • Nově zvoleným předsedou sportovní komise se stala Hanka Dlasková a obhájila tak svojí funkci. SK zvolila jednomyslně.

Odpověď na email Veronice Růžičkové

 • Vlastimil Kricnar vytvořil odpověď na otázku Veroniky Růžičkové. Její otázka na SK byla vznesena na začátku roku 2023, proč nebyl závod Šumavská palačinka vybrán mezi ACC ligu pro rok 2023. Kricnar byl pověřen SK, aby na otázku odpověděl a bohužel zapomněl.
 • V odpovědi byly vysvětleny důvody, proč tento závod nebyl vybrán mezi ligové závody v roce 2023. Za pozdní odpověď se omlouváme.

Smlouva pro rozšířenou reprezentaci XC

 • Hanka Dlasková informovala SK, že Předsednictvo by mělo vypracovat smlouvu pro rozšířenou reprezentaci XC.

Podpora a majetek

Podpora SuperFinále XC

 • SK byla informována o žádosti TL XC (Petry Slívové) k podpoře reprezentace XC na Superfinále PWC v březnu 2024.
 • SK navrhuje Předsednictvu podpořit piloty, kteří budou na začátku roku 2024 vybráni do reprezentace XC (top 10 pilotů) a zároveň se zúčastní SuperFinále.
 • Navrhovaná částka od SK je 20 000,-.

Přístroje Air3

 • SK byla informovaná TL XC (Petrou Slívovou) o problematice přístrojů Air 3 pro XC reprezentaci. Problém vznikl ve snižující se kapacitě baterie přístrojů a její nedostatečné výdrži v pro XC lety. Jedná se tak o 9 kusů těchto přístrojů, které byly pořízeny z neinvestiční dotace v roce 2020.
 • SK projednala navrhované řešení situace od TL XC, zároveň vymyslela vlastní variantu. SK dále sepíše všechny možné řešení předsednictvu i s návrhem, se kterým SK sympatizuje nejvíce.

Sport

MS Juniorů 2024

 • Předsednictvo i SK bylo informováno organizátorem závodu MS Juniorů, že ještě nejsou vytvořena Local Regulations pro daný závod, zároveň nejsou zveřejněna nominační pravidla. SK je ve spojení s Jiřím Bečvářem, který bude nejspíš odpovědná osoba za složení týmu v kooperaci s SK.
 • SK situaci ohledně MS Juniorů monitoruje a bude reagovat na následně zveřejněné informace organizátorem.

Návrh úpravy alokačních pravidel FAI1

 • SK poslala delegátovi CIVL za ČR (Kamilovi Konečnému) návrh na úpravu alokačních pravidel na závody FAI kategorie 1. Návrh vzniknul za podnětu Kricnara po problémech s organizací na MS ACC v Sopotu 2023.

Kategorie Sport Class

 • SK byla informována o nově vzniklé vizi kategorie Sport Class (více info zde), která bude mít své vlastní FAI 1 závody, šampionáty a světový žebříček. FAI tuto kategorii vytvořila bez odsouhlasení plenárního zasedání. Kamil Konečný informoval SK o vzniklém otevřeném dopisu, který se snaží o zrušení a znovu projednání této kategorie na zasedání FAI a CIVL.
 • SK jednomyslně odsouhlasila podpoření dopisu.