Pravidla čerpání z fondu propagace

PDF
 1. Fond poskytuje podporu vhodného projektu a odměnu za realizovanou propagaci paraglidingu.
 2. Předsednictvo individuálně posoudí dopad a prospěšnost.
 3. Průběh:
  • Žadatel o příspěvek osloví předsednictvo s vhodně vypracovaným návrhem či uskutečněným projektem
  • Pro udělení příspěvku je rozhodující masovost dosahu propagační akce. Projekty a propagační akce s širším dopadem na veřejnost mají vyšší prioritu.
  • O udělení příspěvku rozhoduje předsednictvo Svazu paraglidingu.
  • Ve svém rozhodnutí zveřejní výši uděleného příspěvku na podporu propagace paraglidingu.
  • Příspěvek bude udělen až po uskutečnění plánované propagace.
  • Žadatel doloží průběh propagační akce důvěryhodnou formou – fotodokumentací, videonahrávkou, audionahrávkou, kopií textu.
  • V případě dosažení jiného rozsahu propagace, než byl plánován, může předsednictvo odpovídajícím způsobem příspěvek upravit.
  • Předsednictvo může udělit příspěvek i na propagaci uskutečněnou před podáním žádosti o příspěvek (tedy zpětně). A to v případech, kdy nebylo možno propagaci v reálné době plánovat, nebo v případech zvláště velkého dosahu propagace (v největších celostátních médiích). O tento příspěvek je nutno zažádat nejdéle do šesti měsíců od uskutečnění propagace.
  • Na poskytnutí příspěvku neexistuje právní nárok.
 4. Náležitosti žádosti:
  • Základní údaje o žadateli
  • Obsah a forma propagace
  • Předpokládané náklady na přípravu a realizaci
  • Předpokládaný termín uskutečnění a místo uskutečnění (periodikum, televizní či rozhlasová stanice, internet).
 5. Maximální souhrná výše vyplácených financí z fondu propagace za rok nepřesáhne 15% z celkových příjmů Svazu PG za rok ve kterém byly žádosti podány.
 6. Příklady formy propagace:
  • Reportáže o proběhnuvších aktivitách (závodech, sletech..).
  • Osvětové články
  • Rozhlasové a televizní pořady seznamující veřejnost s paraglidingem.
 7. Pozn. Za propagaci paraglidingu v tomto smyslu předsednictvo nepovažuje pozvánky (reklamu) na paraglidingové akce.

Aktualizováno Středa, 07. duben 2010 08:26