Technické průkazy

Vydávání technického průkazu

Technický průkaz je potvrzení o letové způsobilosti padákového kluzáku. U nového křídla zakoupeného v ČR obstarává technický průkaz výrobce nebo dealer. Pokud se pilot rozhodne zakoupit  PK v zahraničí od výrobce, který nemá v ČR zastoupení, vydává český technický průkaz inspektor techniky PK po doložení, že danný PK splnil požadavky letové způsobilosti předepsané LAA - např. TP cizího státu uznávaný v ČR či protokol z testů certifikované testovny.
Na konkrétním postupu je však nejlepší domluvit se přímo s některým inspektorem techniky (ev. rovnou hlavním inspektorem), který bude mít aktuální přehled o tom zda se TP danné země v ČR uznává a co vše musíte pro konkrétní PK předložit.

Platnost technického průkazu

Platnost TP u nového křídla je 2 roky nebo 200 letových hodin. U křídel starších 2 roky je platnost TP 1 rok nebo 100 letových hodin.

Technická prohlídka

Technickou prohlídku zajišťuje výrobce, v případě že sídlo výrobce je mimo území ČR pak tuto prohlídku zajišťuje dealer.

 

Informace v této sekci jsou nekompletní, předsednictvo pracuje na jejich doplnění. Mějte prosím strpení.


Platnost českého technického průkazu v zahraničí a zahraničního TP v ČR

Platnost českého TP v zahraničí

Technické průkazy vydávané v ČR nejsou mezinárodně platné, což znamená že neplatí v každé zemi na světě. Na základě oboustraných smluv o uznávání PL a TP však platí v těchto státech:

 • Polsko
 • Slovensko
 • Rakousko
 • Německo
 • ... a další

Technický průkaz není vyžadován v těchto státech:

 • (asi minimálně ty které nemají pilotní licence)?

V zemích kde není uznáván česká TP jako platná a zároveň je TP vyžadován ... ???

 

Platnost zahraničních TP v ČR

Česká republika uznává technické průkazy vydávané těmito státy:

 • Polsko
 • Slovensko
 • Rakousko
 • Německo
 • ... nejake dalsi ?